Gitaarles

Sébastièn Choy heeft de produktie van “Not That Kind Of Fool” inclusief de uitvoeringen van de instrumenten verzorgd.

Voor de juiste lesmethodiek voor gitaarles bent u bij Choy Lessons in Hoogvliet Rotterdam bij het juiste adres. Als uitvoerend en docerend musicus heb ik inmiddels meer dan 30 jaar beroepservaring in het lesgeven van gitaar en andere muziekinstrumenten aan enthousiaste studenten. Om als startende gitarist de juiste goede kwalitatieve docent te vinden zonder kennis van de gitaar of het bespelen van de gitaar, is niet echt de meest eenvoudige zoektocht. Daarnaast is er een extra talent voor een muziekdocent nodig naast het bespelen van de gitaar, namelijk het muziekonderwijs goed en op de juiste manier kunnen overdragen aan de studenten. Ook voor sommige uitvoerende musici is dat niet persé weggelegd, naast de keuze of dat ook hun wens is.

Bij Choy Lessons kunt u ervan op aan dat u op de eerste plaats met alle plezier leskrijgt en uiteraard op de juiste lesmethodiek mag rekenen. Van pop tot jazz, klassiek tot latin. Met alle passie en plezier wordt deze kennis graag aan u overgedragen op uw eigen tempo. Bij Choy Lessons is het niet voor niets dat sommige studenten inmiddels met alle plezier al langer dan 8 jaar les hebben.

Het komt geregeld voor dat studenten zich bij ons aanmelden vanwege het vastlopen bij andere docenten. De studenten hebben dan vaak een verkeerde manier van gitaarspelen aangeleerd. Deze manier van gitaarspelen moet dan eerst afgeleerd worden om vervolgens weer opnieuw op de juiste manier opnieuw te worden aangeleerd. Dit is naast de onnodig gemaakte kosten ook qua tijd een spijtige zaak.

Het leren gitaarspelen of muziek maken heeft gekoppeld te zijn aan tijd. Concreet leer je dit met het leren lezen van noten. Als het leren tellen en lezen van noten niet gekoppeld wordt aan de tijd of de maat, is het alsof je bij wijze van spreken met een partner danst zonder dat je weet wanneer de voeten geplaatst behoren te worden, ook al zou je ieder danspasje uit je hoofd weten, laat staan dat je het dan in de maat van de muziek zou kunnen uitvoeren. Dit beeld geeft een notie van hoe belangrijk het leren tellen en lezen van noten is. Naast het leren lezen van noten kunnen studenten na de basiskennis muziekstukken of songs van de radio andere media aanreiken die zijzelf graag willen leren spelen. Deze muziekstukken worden op maat uitgezocht en uitgelegd in alle muziekstijlen en toonsoorten van akkoordenuitleg tot solering voor al uw muziekplezier die u maar bedenken kunt.

Gitaardocent kwalificaties:

Tablatuur:

Tablatuur is een uitleg van een gitaarsysteem om op een eenvoudige manier te leren welke vingerposities je op de gitaar hebt te plaatsen om melodiëen, akkoorden, toonladders, solo’s, arpeggio’s of fingerpicking te leren. Dit systeem kan een handige ondersteuning zijn voor het relatief snel in kaart krijgen hoe de vingers geplaatst hebben te worden. Het enige is dat deze manier van uitleg geen inzicht geeft welke noten er gespeeld worden of welke inzichten er nodig zijn voor het begrijpen van de constructies van de muziekpartijen. In het kort gezegd: u weet niet wat u aan het doen bent.

Een voor mij nog belangrijker ontbrekende element hierbij is, is dat er geen standaard ritmische notaties vaak bij staan. Zonder het weten in welke maatstructuur de stukken gespeeld hebben te worden, valt de muziek als een kaartenhuis in elkaar. Nu is er wel een een geavanceerd tablatuursysteem die ritmische notaties vanuit het reguliere notenschrift bijplaatst om ook het ritme goed te kunnen plaatsen, maar dan is er nog steeds onbekend welke noten er daadwerkelijk gespeeld worden voor het juiste inzicht wat de muzikant aan het doen is.

Aangezien dit geavanceerde tablatuursysteem toch al gedeeltelijk op het bekende notenschrift lijkt, raad ik aan om in dat geval gelijk het reguliere notenschrift aan te leren waarbij alle facetten van de inzichten van het muziekstuk op zijn plaats vallen. De tablatuur methodiek gezamelijk met de ritmische notennotatie is niet persé makkelijker dan direct het leren van de juiste noten. Nogmaals als ondersteuning is er niks mis mee met tablatuur, maar er zijn veel gitaardocenten die dit systeem als basis hanteren voor het gitaaronderwijs.

Mijn advies is om daarvoor op uw hoede te zijn en direct uw biezen te pakken als u dit tegenkomt. Ook al lijkt het resultaat in het begin snel en eenvoudig. Als u er op een gegeven moment achter komt, dat uw gitaarkennis onvolledig, beperkt en ritmisch niet kloppend is, is dat voor mij een spijtige zaak om waar te nemen als studenten na verloop van tijd bij mij of ons aankloppen met de constatering dat ze zijn vastgelopen met het leren bespelen van de gitaar. Het komt regelmatig voor dat gitaarstudenten zich op deze wijze bij ons aanmelden en gemiddeld dan al 2 jaar les hebben gehad, waarbij ze, als ze bij ons op les willen komen, het meeste wat ze geleerd hebben eerst hebben af te leren om vervolgens opnieuw aan te leren hoe de juiste notenkennis en technieken toegepast hebben te worden.

Naast het weggegooid geld kost het minstens dubbel zoveel tijd om dan de juiste basis dan onder de knie te krijgen. Dat vind ik een spijtige zaak, maar wij ondersteunen alle studenten zo goed mogelijk bij het aanleren van de juiste basis en technieken. Helaas komt het soms voor bij met name gitaardocenten dat zij het notenschrift ook niet voldoende beheersen en zelfs bij hoger muziekonderwijs toch afgestudeerd zijn. Deze docenten “zweven” vaak in hun spel en hebben meestal een beperkte theoretische of eenzijdige toegepaste muziekkennis. Ik check persoonlijk of docenten aan onze kwalificaties voldoen en al onze studenten vanuit de juiste basis kunnen begeleiden.

Jazz gitaar

Naast de gebruikelijke moderne gitaarstijlen van pop, blues, rock en latin is de specialisatie van Sébastièn jazz gitaar. Voor het leren spelen van jazz is een gevorderde kennis van het gitaarspelen nodig. De muziekstijl jazz uit zich door het spontaan vrij kunnen improviseren op zogenoemde jazz standards, die later in andere jazzstijlen zijn opgedeeld zoals cool jazz en fusion o.a. De bekendste jazzstijl die vanuit de jaren 1935-1940 een hoogtepunt heeft gekend is de Be Bop. Deze jazzstijl heeft een ongelooflijk intellectuele verzameling van muziekkennis in zich, die zich op de dag van vandaag door geen enkele muziekstijl overtreft. Filmmuziek daarentegen maakt vaak gebruik van een opstapeling van eeuwenoude klassieke basis van muziekkennis. Het bijzondere van be bop is dat deze muziekstijl net als de industriële revolutie en ten tijde daarvan in een zeer korte tijdsperiode ontstaan en voltrokken is. Om deze be bop stijl goed te leren beheersen is naast talent, veel inzet, tijd en kunde nodig om hier goed bekwaam in te worden.

Muziektheorie is bij uitstek ook gekoppeld aan de know how voor de be bop. Zonder kennis van de muziektheorie is het lastig om inzicht in be bop te verkrijgen. Hooguit dat zonder kennis van muziektheorie bepaalde soleringen na te spelen zijn, maar dan weet de muzikant meestal nog steeds niet wat er inzichtelijk gebeurd. Als er dan een andere akkoordprogressie voorbij komt, gaat de bepaalde solering niet meer op. Dit geldt ook voor andere muziekstijlen, maar voor de be bop in het bijzonder.

Behalve dat de muziektherorie gekoppeld heeft te zijn aan het leren inzicht te krijgen voor de be bop, heeft het ook met de “oren” goed begrepen te worden. De keuze om be bop te willen spelen en de kennis van de muziektheorie op zich, maakt nog niet dat daarmee de be bop voldoende beheerst is. De belangrijkste factor voor het leren spelen van be bop is het vermogen hoe je op gehoor deze kennis spontaan tijdens solering weet toe te passen. Het vraagt dus veel toewijding, passie en talent om de deze muziekstijl te leren beheersen.

Bluesgitaar:

De blues is één van de meest baanbrekende muziekstijlen die begin 20e eeuw onstaan is. De blues muziekstijl heeft zo’n grote invloed gehad op bijna alle Amerikaanse en Europese muziekstijlen van de 20e eeuw, dat er bijna geen Amerikaanse of Europese muziekstijl is die niet door deze bijzondere bluessound beïnvloed is. Ook heden ten dage kan je deze beïnvloeding van de sound, akkoordenstructuren of solering dagelijks in huidige muziekstijlen terughoren.

De blues muziek is ontstaan vanuit een uiting van het leed van de Afrikaanse Amerikaanse mensen, die eeuwenlang als slaven werden geïmporteerd vanuit Afrika om naar het Amerikaanse vaste land als slaven te dienen op bijvoorbeeld katoenplantages. Van de eerste klaagzangen van “blues” zijn bewaarde fragmenten opgenomen met akoestische gitaren en zang. Het bijzondere van deze muziekstijl is dat deze bluesstijl op minstens 3 radicale manieren niet passend is met de huidige en ook toenmalige bekende Europese muziektheorie. Het begint al bij het overberoemde bluesschema op de eerste trap of het eerste akkoord. Dit akkoord is een Dominant akkoord waarbij op de trappenleer van de Europese muziektheorie de eerste trap een Majeur 7 akkoord is. De tweede radicale verandering van akkoordstructuur is de vierde trap. Dit behoort bij de Europese muziekleer ook een Majeur 7 akkoord te zijn, maar ook hier wordt bij de bluesstijl een Dominant akkoord gespeeld, dit wil zeggen dat de vierde toegevoegde toon geen natuurlijke majeur 7 toon is, maar een verlaagde 7 toon, wat een dwingende klankkleur veroorzaakt.

Ook het aantal maten van het bluesschema is ongebruikelijk. Het aantal maten is standaard 12. Een 12 bars blues bestaat uit 4 maten een 1e trap dominantakkoord, dan 2 maten een 4e trap dominant, vervolgens weer 2 maten een 1e trap dominant akkoord, dan 1 maat een 5e trap dominant akkoord, daarna een 4e trap dominant, dan een 1e trap dominant en als laatste een 5e dominante trap akkoord. Om de eerste 4 maten te “breken” wordt op de 2e maat vaak ook een 4e trap dominant akkoord gespeeld, waarbij de 3e maat dan weer een 1e trap dominant akkoord wordt.

Ook zijn er vele variaties in akkoordenprogressies ontstaan in de loop der tijd. De bovenstaande basis 12 matenblues is ook van toepassing op een mineur blues 12 maten schema. Met name in de Jazz komen vele bluesschema variaties vaak tot uiting. De Jazzblues genaamd als het ware. Hierbij worden typische jazzakkoordprogressies vaak toegepast in de bekende 12 maten blues, waarbij de basisstructuur van de blues altijd geëerd wordt. Een andere bijzonder fenomeen aan de bluesmuziek is de maatstructuur. Voor de blues en jazz periode was de meest bekende ritmische vorm een “rechte” manier van spelen. Dit wil zeggen dat de maatritmes als het ware op een rechte manier door hun eigen tel gedeeld kunnen worden in gelijke achtsten, zestienden en verder gedeelde noten. Ook triolen, sextolen kunnen hierbij gelijkmatig per tel gedeeld worden. Bij de blues en de jazz muziekstijl speelt het buitengewone ongelijk achtsen een ongekende belangrijke rol, ook wel “met opvatting” genoemd. Muziektechnisch wordt hierbij op iedere tel een triool gespeeld, waarbij iedere middelste noot van de triool weggelaten wordt. Hierdoor onstaat er een soort ritmische muziekhuppel die kenmerkend geworden is voor de blues en de jazzstijl. Om het nog interessanter maken is de typische solering voor de bluesmuziekstijl gebaseerd op de pentatonische toonladder. Hierbij worden 5 specifieke noten in een toonladder gespeeld, die mede zo bepalend voor de sound van de bluesmuziek is geworden.

Een extra coole noot, de “blue” noot, wordt gebruikt om de sololijnen voor de gitaarlicks of de pianolicks nog meer het “blues” effect te geven. Ten onrechte wordt deze noot vaak als een extra noot van de oorspronkelijke pentatonische ladder gezien. De “blue” noot is echter geen toonladdereigen noot van de pentatonische ladder. De pentatonische reeks is gebaseerd op het woord penta, wat 5 betekent, dus 5 herhalende noten in de pentatonische toonladder die zowel in mineur pentatonische reeks als de majeur pentatonische reeks voorkomen. De “blue” noot is een extra effect noot om de gitaarlicks of pianolicks meer blues te geven door middel van slides, bends voor gitaar, hammer on / pull offs en toepasbaar voor chromatieke soleringslijnen in de pentatonische majeur en mineur ladder.Chord melody

Wordt binnenkort toegelicht.