Basles

Voor het leren basspelen bij Choy Lessons in Hoogvliet Rotterdam worden naast de vaste basisbeginselen zoals het leren lezen van basnoten, vooral de aandacht op het strak leren spelen gericht. De bas is naast de drums één van de voornaamste peilers van ensembles, bandjes of orchestrale uitvoeringen.

De strakheid van de bassist is vaak bepalend voor de kwaliteit van een muziekformatie in zijn geheel. Andere instrumenten kunnen soms iets vrijer zijn in hun spel, voor de bassist heeft iedere noot raak te zijn en laat daarbij zijn toon bij iedere noot gelden. Het ritmische aspect voor het leren van het basspel is daarmee essentiëel voor de startende of gevorderde bassist. Met alle plezier komen deze facetten aan de orde bij Choy Lessons. De bas heeft een behoorlijke ontwikkeling gehad op verschillende techniekaspecten van het instrument. Tegenwoordig wordt de bas ook vaak als soloinstrument gezien of ten gehore gebracht. Soleringstechnieken voor het leren basspelen zullen daarom ook uitgebreid aan de orde komen voor de geïnteresseerde studenten.

Op de eerste plaats staat uiteraard het plezier met basspelen voorop.